Available courses

UWAGA - DOTYCZY WSZYSTKICH ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY

NOWY KURS proponowany jest osobom (zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom) mającym problemy w zrozumieniu tekstów słuchanych. Ćwiczenia zostały opracowane tak, aby stopień trudności narastał w miarę wykonywania kolejnych zadań danego typu.

Po wykonaniu każdego ćwiczenia oraz zatwierdzeniu swych odpowiedzi użytkownik platformy otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wybranych przez siebie opcji oraz ma dostęp do transkrypcji z zaznaczonym fragmentem tekstu decydującym o wyborze prawidłowej odpowiedzi.

Celem ćwiczeń w proponowanej formie (znacznie krótszej, niż w rzeczywistym arkuszu egzaminacyjnym) jest opracowanie przez uczącego się własnej strategii rozwiązywania zadań przez zwrócenie uwagi na istotne fragmenty tekstu oraz słownictwo decydujące o jego zrozumieniu.

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Proponowane ćwiczenia adresowane są przede wszystkim do osób przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Zaleca się, aby z proponowanych ćwiczeń skorzystali również maturzyści w ramach powtórzenia wybranych zagadnień językowych.

Przy każdej partii ćwiczeń znajduje się informacja dotycząca rodzaju zadania spośród występujących w typowym arkuszu egzaminacyjnym.

Użytkownikom polecam również wykonywanie ćwiczeń z kursu "MATURA: Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego od roku 2015 (poziom podstawowy)", gdzie znajdą przystępnie napisane ćwiczenia pomocne w usystematyzowaniu słownictwa oraz sprawdzeniu swej znajomości środków językowych.

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

1/ Dla zalogowanych użytkowników platformy został udostępniony TEST DIAGNOSTYCZNY pozwalający określić aktualny poziom znajomości języka angielskiego według wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020 - 2021.

2/ Dla użytkowników platformy został również udostępniony PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Zarówno TEST DIAGNOSTYCZNY jak i PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY znajdują się na początku kursu.

Celem proponowanego ósmoklasistom zadań niniejszego kursu jest pomoc w usystematyzowaniu wiadomości z zakresu słownictwa oraz funkcji językowych niezbędnych do prawidłowego wykonania poszczególnych zadań egzaminacyjnych.

Użytkownik platformy ma również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zadaniach nowego typu  z zakresu rozumienia tekstów angielskich i przetwarzania wybranych z nich  informacji na język polski.

Niniejszy kurs umożliwia użytkownikom zapoznanie się ze sposobem formułowania wypowiedzi pisemnych zgodnie z poleceniem podanym w zadaniu egzaminacyjnym.

Przykładowe zadania egzaminacyjne w formie ćwiczeń interaktywnych użytkownicy platformy znajdą także w kursie "EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - DODATKOWE ĆWICZENIA".

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Proponowane ćwiczenia są uzupełnieniem zajęć stacjonarnych oferowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS przygotowujących do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego (w wersji bez określania poziomu).

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

UWAGA MATURZYŚCI:

Dla użytkowników posiadający konta na platformie został udostępniony PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM.

Egzamin został opracowany wg wymagań podstawy programowej na rok szkolny 2021-2022 i znajduje się na początku kursu. Zapraszamy wszystkich maturzystów do sprawdzenia swych możliwości językowych

 

Opracowany zestaw ćwiczeń niniejszego kursu dla maturzystów umożliwia powtórzenie elementów gramatyki wymaganych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.

Wśród proponowanych użytkownik znajdzie przykłady ćwiczeń na transformacje zdań, słowotwórstwo, czasowniki złożone (phrasal verbs), uzupełnianie luk w wybranych fragmentach pochodzących z różnych tekstów oraz częściowe tłumaczenia zdań.

Ćwiczenia dostępne są wyłącznie słuchaczom Studenckiego Ośrodka Kształcenia INDEKS.

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz 

UWAGA MATURZYŚCI:

Dla użytkowników posiadających konta na platformie został udostępniony PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

Egzamin został opracowany wg wymagań podstawy programowej na rok szkolny 2021-2023 i znajduje się na początku kursu. Zapraszamy wszystkich maturzystów do sprawdzenia swych możliwości językowych.

Opracowane w formie interaktywnej ćwiczenia niniejszego kursu dla maturzystów uzupełniają stacjonarny kurs maturalny oferowany przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS; podstawowym celem tych zadań jest umożliwienie słuchaczom praktyczne sprawdzenie swych kompetencji językowych w danym zakresie.

Proponowane w ramach poszczególnych zagadnień tematycznych zestawy ćwiczeń zawierają wszystkie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie pisemnym (począwszy od roku 2023) opracowanym wg nowej podstawy programowej. Do każdego zagadnienia dołączone zostały również przykładowe zestawy do egzaminu ustnego z języka angielskiego (bez określania poziomu) wraz z możliwymi pytaniami do danego zestawu.

Zaletą kursu jest jego przejrzysty układ tematyczny oraz możliwość wybiórczego wykonywania ćwiczeń w zależności od aktualnych potrzeb.

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Tutaj po zalogowaniu się jako "gość" znajdziesz podstawowe informacje odnośnie kursu on-line przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, sposobu logowania się zarejestrowanych użytkowników kursu na platformę Moodle oraz wybrane przykłady ćwiczeń interaktywnych do samodzielnego wykonania.

Małgorzata Paszkiewicz

Repetytorium gramatyczne adresowane jest do wszystkich użytkowników platformy niezależnie od ich stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Podane objaśnienia i przykłady dotyczące konkretnych zagadnień gramatycznych pozwalają uczącym się na dokonanie szybkiego powtórzenia wybranych zagadnień, co skutkuje prawidłowym formułowaniem wypowiedzi w języku angielskim.

Autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Proponowane testy interaktywne (dostępne również dla osób zalogowanych jako “gość”) mają na celu ocenić poziom znajomości języka angielskiego oraz w pomóc w wyborze rodzaju kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty spośród oferowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS.

TESTY:
* składają się z pytań wielokrotnego wyboru
* zawierają typy zadań egzaminacyjnych na różnych poziomach
* pozwalają szybko sprawdzić stopień opanowania materiału pod kątem danego egzaminu
* uczą przez analizę prawidłowych odpowiedzi otrzymywanych w trakcie wykonywania testu

Autorka testów: Małgorzata Paszkiewicz